EDAK atbildes dokuments uz Eiropas Komisijas pieprasījumu sniegt paskaidrojumus par VDAR konsekventu piemērošanu, galveno uzmanību pievēršot veselības pētniecības jomai

2 February 2021
EDPB Document on response to the request from the European Commission for clarifications on the consistent application of the GDPR, focusing on health research 1MB
Members:
Topics: