Advies 15/2021 inzake het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/680 betreffende de adequate bescherming van persoonsgegevens in het Verenigd Koninkrijk