Opinia 6/2020 w sprawie projektu decyzji hiszpańskiego organu nadzorczego dotyczącego wiążących reguł korporacyjnych dla administratorów w Fujikura Automotive Europe Group (FAE Group)