Nuomonė 6/2020 dėl Ispanijos priežiūros institucijos sprendimo dėl „Fujikura Automotive Europe Group“ („FAE Group“) įmonėms privalomų taisyklių projekto