Stanovisko 28/2022 ke kritériím vydávání osvědčení Europrivacy, pokud jde o jejich schválení sborem jako evropské pečeti ochrany údajů podle čl. 42 odst. 5 (obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

10 October 2022
Stanovisko 28/2022 823.4KB
Topics: