Становище 28/2020 относно проекта на решение на надзорния орган на Испания по отношение на задължителните фирмени правила на Iberdrola Group в качеството ѝ на администратор на лични данни