Opinia 25/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Szwecji dotyczącej wiążących reguł korporacyjnych dla administratorów w Tetra Pak