Udtalelse 18/2020 om udkastet afgørelse fra Nederlandenes kompetente tilsynsmyndighed vedrørende godkendelse af kravene til akkreditering af et organ til kontrol af adfærdskodekser i henhold til artikel 41 i databeskyttelsesforordningen

23 July 2020
Udtalelse 18/2020 174.7KB
Members:
Topics: