Avizul nr. 17/2020 privind proiectul de clauze contractuale standard înaintat de autoritatea de supraveghere din Slovenia [articolul 28 alineatul (8) din RGPD]