Nuomonė 12/2020 dėl Suomijos kompetentingos priežiūros institucijos sprendimo dėl elgesio kodekso stebėsenos įstaigos akreditavimo reikalavimų tvirtinimo pagal BDAR 41 straipsnį projekto

25 May 2020
Nuomonė 12/2020 163.6KB
Members:
Topics: