Lausunto 12/2020 Suomen toimivaltaisen valvontaviranomaisen antamasta päätösehdotuksesta, joka koskee käytännesääntöjen valvontaelimen akkreditointivaatimusten hyväksymistä yleisen tietosuojaasetuksen 41 artiklan mukaisesti

25 May 2020
Lausunto 12/2020 159.7KB
Members:
Topics: