Opinia 11/2019 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy czeski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania zwolnionych z wymogu dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 5 RODO)

12 July 2019
Opinia 11/2019 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy czeski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania zwolnionych z wymogu dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 5 RODO) 309.3KB
Members: