Становище 11/2019 относно проекта на списък, съставен от компетентния надзорен орган на Чешката република във връзка с операциите по обработване, освободени от изискването за оценка на въздействието върху защитата на данните (член 35, параграф 5 от ОРЗД)

12 July 2019
Становище 11/2019 относно проекта на списък, съставен от компетентния надзорен орган на Чешката република във връзка с операциите по обработване, освободени от изискването за оценка на въздействието върху защитата на данните (член 35, параграф 5 от ОРЗД) 436.4KB
Members: