Udtalelse 10/2020 om udkastet til afgørelse fra Tysklands kompetente tilsynsmyndigheder vedrørende godkendelse af kravene til akkreditering af et organ til kontrol af adfærdskodekser i henhold til artikel 41 i databeskyttelsesforordningen

25 May 2020
Udtalelse 10/2020 149.7KB
Members:
Topics: