Trasparenza

25 May 2018

Waqt l-ewwel laqgħa plenarja tiegħu, il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data approva l-Linji Gwida WP29 relatati mal-BEPD

Trasparenza

Other (courtesy) translations

These translations have been provided by the Deutsche Gesellchaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. The EDPB is not responsible for the accuracy of the translations.