Wytyczne 8/2020 dotyczące targetowania użytkowników mediów społecznościowych

13 April 2021
Final version
See the First version of this publication drafted before public consultation.
Wytyczne 8/2020 498KB