Κατευθυντήριες γραμμές 8/2020 σχετικά με τη στόχευση χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης

13 April 2021
Final version
See the First version of this publication drafted before public consultation.
Κατευθυντήριες γραμμές 8/2020 555.5KB