Richtsnoeren 5/2019 betreffende de criteria voor het recht om vergeten te worden in de zoekmachinezaken krachtens de AVG (deel 1) - version adopted after public consultation

7 July 2020
Final version
See the First version of this publication drafted before public consultation.
Richtsnoeren 5/2019 220.3KB