Smjernice 5/2019 o kriterijima prava na zaborav u slučajevima internetskih pretraživača u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (1. dio) - version adopted after public consultation

7 July 2020
Final version
See the First version of this publication drafted before public consultation.
Smjernice 5/2019 218.5KB