Ohjeet 5/2019 kriteereistä, jotka koskevat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista oikeutta tulla unohdetuksi hakukoneiden tapauksessa (osa 1) - version adopted after public consultation

7 July 2020
Final version
See the First version of this publication drafted before public consultation.
Ohjeet 5/2019 203.2KB