Насоки 5/2019 относно критериите за прилагането на „правото да бъдеш забравен“ при възникване на дела, свързани с предоставяне на услуги за търсене на информация съгласно ОРЗД“ (част 1) - version adopted after public consultation

7 July 2020
Final version
See the First version of this publication drafted before public consultation.
Насоки 5/2019 234.9KB