Usmernenia 2/2019 o spracúvaní osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov v súvislosti s poskytovaním on-line služieb dotknutým osobám

16 October 2019
Final version
See the First version of this publication drafted before public consultation.
Usmernenia 2/2019 455.3KB
Members: