Wytyczne 2/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) w kontekście świ

16 October 2019
Final version
See the First version of this publication drafted before public consultation.
Wytyczne 2/2019 424.6KB
Members: