Smernice št. 1/2019 o kodeksih ravnanja in organih za spremljanje na podlagi Uredbe (EU) 2016/679

4 June 2019
Final version
See the First version of this publication drafted before public consultation.
Smernice št. 1/2019 666.9KB
Members:
Topics: