Asetuksen (EU) 2016/679 mukaisia käytännesääntöjä ja valvontaelimiä koskevat suuntaviivat 1/2019

4 June 2019
Final version
See the First version of this publication drafted before public consultation.
Suuntaviivat 1/2019 295KB
Members:
Topics: