Richtsnoeren 07/2020 over de begrippen “verwerkingsverantwoordelijke” en “verwerker” in de AVG

7 July 2021
Final version
See the First version of this publication drafted before public consultation.
Richtsnoeren 07/2020 1.4MB