2020. gada jūlija pamatnostādnes par pārziņa un apstrādātāja jēdzieniem VDAR

7 July 2021
Final version
See the First version of this publication drafted before public consultation.
Pamatnostādnes 07/2020 1.2MB