Suunised 07/2020 vastutava töötleja ja volitatud töötleja mõistete kohta isikuandmete kaitse üldmääruses

7 July 2021
Final version
See the First version of this publication drafted before public consultation.
Suunised 07/2020 1.2MB