Насоки 6/2020 относно взаимодействието между Втората директива за платежните услуги и ОРЗД

15 December 2020
Final version
See the First version of this publication drafted before public consultation.
Насоки 6/2020 329.9KB
Members: