Κατευθυντήριες γραμμές 5/2020 σχετικά με τη συγκατάθεση βάσει του κανονισμού 2016/679

4 May 2020
Κατευθυντήριες γραμμές 5/2020 378.2KB
Members:
Topics:

Other (courtesy) translations

These translations have been provided by the Deutsche Gesellchaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. The EDPB is not responsible for the accuracy of the translations.