Съвместно становище 5/2021 на ЕКЗД и ЕНОЗД относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани правила относно изкуствения интелект (Законодателен акт за изкуствения интелект)

18 June 2021
Съвместно становище 5/2021 на ЕКЗД и ЕНОЗД 597.8KB
Members: