Spoločné stanovisko EDPB – EDPS 2/2021 k vykonávaciemu rozhodnutiu Európskej komisie o štandardných zmluvných doložkách na prenos osobných údajov do tretích krajín

14 January 2021

Note: the annex contains additional comments of a more technical nature that are made directly to the draft SCCs, notably in order to provide some examples of possible amendments.

Spoločné stanovisko EDPB – EDPS 2/2021 k vykonávaciemu rozhodnutiu Európskej komisie o štandardných zmluvných doložkách na prenos osobných údajov do tretích krajín 352.4KB
EDPB-EDPS Joint Opinion 2/2021 - Annex 1.2MB
Members: