Opinjoni Konġunta 2/2021 tal- EDPB - EDPS dwar id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar klawżoli kuntrattwali standard għattrasferiment ta’ data personali lil pajjiżi terzi

14 January 2021

Note: the annex contains additional comments of a more technical nature that are made directly to the draft SCCs, notably in order to provide some examples of possible amendments.

Opinjoni Konġunta 2/2021 tal- EDPB - EDPS dwar id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar klawżoli kuntrattwali standard għattrasferiment ta’ data personali lil pajjiżi terzi 387.8KB
EDPB-EDPS Joint Opinion 2/2021 - Annex 1.2MB
Members: