Съвместно становище 2/2021 на Европейския комитет по защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните във връзка с Решението за изпълнение на Европейската комисия относно стандартните договорни клаузи за трансфера на лични данни към тре

14 January 2021

Note: the annex contains additional comments of a more technical nature that are made directly to the draft SCCs, notably in order to provide some examples of possible amendments.

Съвместно становище 2/2021 на Европейския комитет по защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните във връзка с Решението за изпълнение на Европейската комисия относно стандартните договорни клаузи за трансфера на лични данни към трети държави 334.2KB
EDPB-EDPS Joint Opinion 2/2021 - Annex 1.2MB
Members: