Gezamenlijk advies nr. 3/2021 van de EDPB en de EDPS over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese datagovernance (Datagovernanceverordening)

11 March 2021
Gezamenlijk advies nr. 3/2021 van de EDPB en de EDPS 868.8KB
Members: