Verejná konzultácia

Organizujeme verejné konzultácie na zhromaždenie názorov a obáv všetkých zainteresovaných strán a občanov.

Upozorňujeme, že môžeme uverejniť vaše odpovede na našom webovom sídle. Každá konzultácia bude mať vyhlásenie o ochrane osobných údajov, v ktorom sa uvádza, ako spracúvame vaše osobné údaje a aké máte práva.