Sabiedriskā apspriešana

Mēs organizējam sabiedrisko apspriešanu, lai apkopotu visu ieinteresēto personu viedokļus un bažas.

Informējam, ka EDAK var publicēt jūsu atbildes EDAK tīmekļa vietnē. Katrai apspriešanai tiks pievienots attiecīgs paziņojums par privātumu, kurā tiks izklāstīts, kā EDAK apstrādā personas datus un kādas ir datu subjektu tiesības.