CEPD clarifică ce tehnici de urmărire intră sub incidența Directivei privind viața privată și comunicațiile electronice

15 November 2023

Update: Public Consultation deadline changed to 18 January 2024

Bruxelles, 15 noiembrie – CEPD a adoptat orientări privind domeniul de aplicare tehnic al articolului 5 alineatul (3) din Directiva privind viața privată și comunicațiile electronice. Scopul orientărilor este de a oferi clarificări cu privire la operațiunile tehnice, în special tehnicile de urmărire noi și emergente, care intră sub incidența directivei și de a asigura o mai mare securitate juridică pentru operatorii de date și persoanele fizice.

Președinta CEPD, Anu Talus, a declarat: „Este bine cunoscut faptul că urmărirea activităților utilizatorilor online poate afecta grav viața privată a persoanelor. Ambiguitățile în ceea ce privește domeniul de aplicare al articolului 5 alineatul (3) din Directiva privind viața privată și comunicațiile electronice și apariția de noi tehnici, pe lângă modulele cookie tradiționale sau ca alternativă la acestea, au creat noi riscuri la adresa vieții private. În prezentele orientări se discută despre soluții, cum ar fi linkurile și pixelii de urmărire, despre prelucrarea locală și identificatorii unici, pentru a se asigura că obligațiile privind consimțământul prevăzute la articolul menționat anterior nu sunt eludate.”

Pentru a clarifica domeniul de aplicare al articolului, orientările analizează principalele noțiuni menționate în articolul menționat, cum ar fi „informații”, „echipamentul terminal al unui abonat sau utilizator”, „rețea de comunicații electronice”, „dobândirea accesului” și „stocarea de informații/informații stocate”. Orientările includ, de asemenea, un set de situații de utilizare practică care includ tehnici comune de urmărire. 

Orientările se referă doar la domeniul de aplicare al articolului 5 alineatul (3) din Directiva privind viața privată și comunicațiile electronice. Orientările nu abordează modul în care ar trebui colectat consimțământul sau excepțiile prevăzute în articol. 

Orientările vor fi supuse consultării publice pe o perioadă de șase săptămâni. 

The news published here does not constitute official EDPB communication, nor an EDPB endorsement. This news item was originally published by the national supervisory authority and was published here at the request of the SA for information purposes. Any questions regarding this news item should be directed to the supervisory authority concerned.