EDPB vyjasňuje, na které sledovací techniky se vztahuje směrnice o soukromí a elektronických komunikacích

15 November 2023

Update: Public Consultation deadline changed to 18 January 2024

Brusel 15. listopadu – Evropský sbor pro ochranu údajů (EDPB) přijal pokyny k technické oblasti působnosti čl. 5 odst. 3 směrnice o soukromí a elektronických komunikacích. Cílem pokynů je vyjasnit, na které technické operace, zejména nové a vznikající sledovací techniky, se směrnice vztahuje, a poskytnout větší právní jistotu správcům údajů a fyzickým osobám.

Předsedkyně EDPB Anu Talusová řekla: „Není tajemstvím, že sledování činností uživatelů online může vážně narušit soukromí lidí. Nejasnosti ohledně oblasti působnosti čl. 5 odst. 3 směrnice o soukromí a elektronických komunikacích a vznik nových technik vedle tradičních cookies nebo jako jejich alternativa vedly k novým rizikům pro ochranu soukromí. Tyto pokyny se zabývají řešeními, jako jsou sledovací odkazy a pixely, místní zpracování a jedinečné identifikátory, aby se zajistilo, že povinnosti týkající se udělení souhlasu stanovené v daném článku nebudou obcházeny.“

Aby pokyny vyjasnily oblast působnosti uvedeného článku, analyzují jeho klíčové pojmy, jako jsou „informace“, „koncové zařízení účastníka nebo uživatele“, „síť elektronických komunikací“, „získávání přístupu“ a „uchovávané informace / ukládání“. Pokyny také obsahují soubor případů praktického použití, v nichž figurují běžné sledovací techniky. 

Pokyny se zabývají pouze oblastí působnosti čl. 5 odst. 3 směrnice o soukromí a elektronických komunikacích. Nezabývají se tím, jak by měl být souhlas získán, ani výjimkami stanovenými v tomto článku. 

 

The news published here does not constitute official EDPB communication, nor an EDPB endorsement. This news item was originally published by the national supervisory authority and was published here at the request of the SA for information purposes. Any questions regarding this news item should be directed to the supervisory authority concerned.