CEPD adoptă orientări privind certificarea ca instrument pentru transferuri și o decizie obligatorie în temeiul articolului 65 privind soluționarea litigiilor în ceea ce privește Accor

16 June 2022

Bruxelles, 16 iunie – CEPD a adoptat orientări privind certificarea ca instrument pentru transferuri. Articolul 46 alineatul (2) litera (f) din RGPD instituie un nou instrument de transfer de date cu caracter personal către țări terțe în absența unui acord privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, și anume mecanismele de certificare aprobate. Prin aceste orientări se urmărește, în principal, să se prezinte clarificări suplimentare cu privire la utilizarea practică a acestui instrument de transfer.

Vicepreședintele CEPD, Ventsislav Karadjov, a declarat: „Aceste orientări sunt revoluționare, deoarece oferă primele repere practice privind certificarea ca instrument pentru transferuri – un nou instrument de transfer introdus de RGPD. Orientările oferă repere practice de utilizare a acestui instrument și de menținere, în acest fel, a unui nivel ridicat de protecție a datelor atunci când se transferă date cu caracter personal din Spațiul Economic European către țări terțe.”

Orientările sunt compuse din patru părți, fiecare dintre acestea axându-se pe aspecte specifice privind certificarea ca instrument pentru transferuri, cum ar fi scopul, domeniul de aplicare și diferiții actori implicați; aplicarea în practică a reperelor privind cerințele de acreditare pentru organismele de certificare; criterii de certificare specifice pentru a demonstra existența unor garanții adecvate pentru efectuarea transferurilor; precum și angajamentele obligatorii și executorii care urmează să fie puse în aplicare. Aceste orientări vin în completarea orientărilor 1/2018 privind certificarea, care oferă repere cu caracter generic mai pronunțat privind certificarea. Orientările vor face obiectul unei consultări publice până la sfârșitul lunii septembrie.

CEPD a adoptat o decizie de soluționare a litigiilor în temeiul articolului 65 din RGPD. Decizia cu caracter obligatoriu urmărește să remedieze situația creată de lipsa unui consens cu privire la anumite aspecte ale unui proiect de decizie emis de autoritatea de supraveghere franceză în calitate de autoritate de supraveghere principală în ceea ce priveşte Accor SA, o societate specializată din industria ospitalității, al cărui sediu principal se află în Franța, precum și obiecțiile ulterioare exprimate de una dintre autoritățile de supraveghere vizate.

Autoritatea de supraveghere principală a emis proiectul de decizie în urma unei anchete întreprinse la Accor SA în urma unei plângeri privind neluarea în considerare a dreptului de a refuza primirea mesajelor de marketing prin poștă și/sau dificultățile întâmpinate în exercitarea dreptului de acces. La 30 aprilie 2021, autoritatea de supraveghere principală a transmis proiectul său de decizie autorităților de supraveghere vizate, în conformitate cu articolul 60 alineatul (3) din RGPD. Una dintre autoritățile de supraveghere vizate a emis obiecții în temeiul articolului 60 alineatul (4) din RGPD în ceea ce privește, printre altele, cuantumul amenzii.

Autoritățile de supraveghere nu au fost în măsură să ajungă la un consens cu privire la una dintre obiecții, care a fost ulterior transmisă CEPD de către autoritatea de supraveghere principală pentru luarea unei decizii în temeiul articolului 65 alineatul (1) litera (a) din RGPD, inițiind astfel procedura de soluționare a litigiilor.

La momentul de față, CEPD a adoptat decizia sa cu caracter obligatoriu. Decizia abordează partea de obiecție considerată „relevantă și motivată” pe fond, în conformitate cu cerințele articolului 4 alineatul (24) din RGPD.

Urmează acum traducerea de urgență a deciziei în temeiul articolului 11.6 din Regulamentul de procedură al CEPD. În continuare, vor fi notificate în mod oficial autoritățile de supraveghere vizate. Pe baza deciziei CEPD, autoritatea de supraveghere principală adoptă decizia sa finală, adresată operatorului, fără întârzieri nejustificate și în termen de o lună cel târziu de la notificarea deciziei de către CEPD. Decizia CEPD se va publica site-ul acestuia fără întârzieri nejustificate după ce autoritatea de supraveghere principală va notifica operatorului decizia sa națională.

 

Notă în atenția presei:

Orientările fac obiectul verificărilor juridice, lingvistice și de formatare necesare și vor fi disponibile pe site-ul internet al CEPD după finalizarea acestora.

Publicarea deciziei cu caracter obligatoriu prevăzută la articolul 65 se va face după ce autoritatea de supraveghere principală va notifica operatorului decizia sa finală. Puteți găsi informații suplimentare privind procedura prevăzută la articolul 65 consultând secțiunea Întrebări frecvente.

The news published here does not constitute official EDPB communication, nor an EDPB endorsement. This news item was originally published by the national supervisory authority and was published here at the request of the SA for information purposes. Any questions regarding this news item should be directed to the supervisory authority concerned.