EROD przyjmuje pierwszą opinię w sprawie kryteriów certyfikacji

2 February 2022

Bruksela, 2 lutego – Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła opinię w sprawie systemu certyfikacji RODO-CARPA przedłożonego EROD przez luksemburski organ nadzorczy. Po raz pierwszy EROD przyjmuje opinię w ramach mechanizmu spójności w sprawie kryteriów ogólnokrajowego systemu certyfikacji. System certyfikacji RODO-CARPA jest systemem ogólnym, który nie skupia się na konkretnym sektorze lub rodzaju przetwarzania danych. Obejmuje on wymogi dotyczące zarządzania ochroną danych w organizacji w odniesieniu do czynności przetwarzania.

Przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych Andrea Jelinek skomentowała: „Ta opinia to ważny krok na drodze do większej zgodności z RODO. Głównym celem mechanizmów certyfikacji jest pomoc administratorom i podmiotom przetwarzającym w wykazaniu zgodności z RODO. Administratorzy i podmioty przetwarzające stosujące się do mechanizmu certyfikacji zyskują też większą widoczność i wiarygodność, ponieważ umożliwiają osobom fizycznym szybką ocenę stopnia ochrony operacji przetwarzania”.

Opinia EROD ma na celu zapewnienie spójności i prawidłowego stosowania kryteriów certyfikacji przez organy nadzorcze w Europejskim Obszarze Gospodarczym. W tym celu EROD uważa, że w projekcie kryteriów certyfikacji należy wprowadzić szereg zmian.

Po zatwierdzeniu przez organ nadzorczy mechanizm certyfikacji zostanie też dodany do rejestru mechanizmów certyfikacji i znaków jakości w dziedzinie ochrony danych zgodnie z art. 42 ust. 8 RODO.

 

Informacje dla redaktorów:

Przedmiotowa certyfikacja nie jest certyfikacją zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. f) RODO służącą do międzynarodowego przekazywania danych osobowych, a zatem nie zapewnia odpowiednich zabezpieczeń w ramach przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Wszystkie dokumenty przyjęte podczas posiedzenia plenarnego EROD podlegają niezbędnym kontrolom pod względem prawnym, językowym i pod względem formatowania i będą udostępniane na stronie internetowej EROD po zakończeniu tych kontroli.

 

 

EROD_Komunikat prasowy_2022_02