EROD przyjmuje decyzję na mocy art. 65 dotyczącą WhatsApp Ireland

28 July 2021

Bruksela, 28 lipca - Na ostatniej sesji plenarnej EROD przyjęła decyzję na podstawie art. 65 RODO, dotyczącą rozstrzygnięcia sporu. Wiążąca decyzja ma na celu rozwiązanie problemu braku konsensusu w sprawie niektórych aspektów projektu decyzji wydanej przez irlandzki organ nadzorczy jako wiodący organ nadzorczy w odniesieniu do WhatsApp Ireland Ltd. (WhatsApp IE) oraz późniejszych zastrzeżeń wyrażonych przez szereg zainteresowanych organów nadzorczych.

Wiodący organ nadzorczy wydał projekt decyzji w następstwie własnego dochodzenia w sprawie WhatsApp IE dotyczącego tego, czy WhatsApp IE wywiązała się ze swoich obowiązków w zakresie przejrzystości zgodnie z art. 12, 13 i 14 RODO. W dniu 24 grudnia 2020 r. wiodący organ nadzorczy przekazał projekt decyzji zainteresowanym organom nadzorczym, zgodnie z art. 60 ust. 3 RODO.

Zainteresowane organy nadzorcze zgłosiły zastrzeżenia zgodnie z art. 60 ust. 4 RODO dotyczące m.in. stwierdzonych naruszeń RODO, tego, czy konkretne dane należy uznać za dane osobowe, oraz konsekwencji takiego uznania, a także stosowności planowanych środków naprawczych.

Irlandzki organ nadzorczy nie był w stanie osiągnąć konsensusu po rozpatrzeniu zastrzeżeń zainteresowanych organów nadzorczych i w związku z tym poinformował Radę, że nie przychyli się do zastrzeżeń. W związku z tym irlandzki organ nadzorczy skierował je do EROD w celu ustalenia ich zasadności, zgodnie z art. 65 ust. 1 lit. a) RODO, wszczynając tym samym procedurę rozstrzygania sporów.

EROD przyjęła dziś wiążącą decyzję. Decyzja dotyczy zasadności zastrzeżeń uznanych za „istotne i uzasadnione” zgodnie z wymogami art. 4 ust. 24 RODO. EROD wkrótce oficjalnie powiadomi zainteresowane organy nadzorcze o swojej decyzji.

Irlandzki organ nadzorczy przyjmuje ostateczną decyzję skierowaną do administratora danych na podstawie decyzji EROD bez zbędnej zwłoki i nie później niż miesiąc po powiadomieniu o swojej decyzji przez EROD. EROD opublikuje swoją decyzję na stronie internetowej organizacji bez zbędnej zwłoki po powiadomieniu administratora o swojej decyzji krajowej przez irlandzki organ nadzorczy.

Uwaga dla redaktorów:

Więcej informacji na temat procedury określonej w art. 65 można znaleźć w najczęściej zadawanych pytaniach