Eiropas Datu aizsardzības kolēģija publicē dokumentu ar atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ) par EST spriedumu lietā C-311/18 (Schrems II)

24 July 2020

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija publicē dokumentu ar atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ) par EST spriedumu lietā C-311/18 (Schrems II)

Pēc Eiropas Savienības Tiesas sprieduma lietā C-311/18 – Data Protection Commissioner pret Facebook Ireland Ltd un Maximillian Schrems – EDAK ir pieņēmusi dokumentu “Biežāk uzdotie jautājumi”, lai sniegtu sākotnēju skaidrojumu un sniegtu iepriekšējus norādījumus ieinteresētajām personām par juridisko instrumentu izmantošanu personas datu nosūtīšanai uz trešām valstīm, tostarp uz ASV. Šis dokuments tiks precizēts un papildināts ar turpmākiem norādījumiem, jo EDAK turpina izskatīt un izvērtēt Tiesas spriedumu. 

BUJ dokuments par EST spriedumu lietā C-311/18 ir atrodams šeit.

EDAK_Paziņojums presei_paziņojums_2020_06