Dutch DPA fines Tennis Association

3 March 2020

The Dutch DPA imposed a fine of EUR 525,000 on tennis association KNLTB for selling the personal data of its Members. In 2018, KNLTB unlawfully provided personal data of a few thousand of its members to two sponsors.


Boete voor tennisbond vanwege verkoop van persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt tennisbond KNLTB een boete op van 525.000 euro voor het verkopen van persoonsgegevens. De KNLTB heeft in 2018 onrechtmatig tegen betaling persoonsgegevens van een paar honderdduizend van zijn leden verstrekt aan twee sponsoren.

De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (KNLTB) verstrekte de sponsoren persoonsgegevens zoals naam, geslacht en adres, zodat zij een selectie van KNLTB-leden konden benaderen met tennisgerelateerde en andere aanbiedingen. De ene sponsor ontving persoonsgegevens van 50.000, de andere van meer dan 300.000 leden. Die sponsors benaderden een deel van die KNLTB-leden per post of telefoon.

Verkoop van persoonsgegevens

Voor elke verwerking van persoonsgegevens moet de organisatie die ze verwerkt zich kunnen beroepen op één van de zes grondslagen uit de AVG. Bijvoorbeeld dat degene om wie het gaat toestemming heeft gegeven voor die verwerking. Verkoop van persoonsgegevens zonder toestemming van de persoon achter de gegevens is doorgaans verboden. De KNLTB vond dat hij een gerechtvaardigd belang had bij verkoop van de gegevens. De AP is het daarmee niet eens en heeft geoordeeld dat KNLTB geen grondslag had om die persoonsgegevens door te geven aan de sponsoren.

Klacht KNLTB over AP
Tijdens het onderzoek naar de KNLTB diende de tennisbond een klacht in tegen de AP, die de AP gegrond verklaarde. Die klacht ging over het optreden van AP-voorzitter Aleid Wolfsen in Nieuwsuur, op 17 december 2018. Daarin gaf Wolfsen aan dat de AP ‘een sportbond’ onderzocht. De AP heeft in reactie op deze klacht erkend dat zij in die uitzending de indruk heeft gewekt dat de handelwijze van KNLTB niet correct was, terwijl het onderzoek daarnaar nog liep. De KNLTB zag in die uitlatingen de schijn van vooringenomenheid en dat betreurt de AP. Op aanbeveling van de Nationale Ombudsman laat de AP hierbij weten dat de uitlatingen van Wolfsen ten onrechte vooruitliepen op de uitkomsten van het onderzoek.

Bezwaar KNLTB
De KNLTB heeft bezwaar gemaakt tegen het boetebesluit. De AP zal dit gaan beoordelen.

To read the full decision, click here

For further information, please contact the Dutch DPA: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

The press release published here does not constitute official EDPB communication, nor an EDPB endorsement. This press release was originally published by the national supervisory authority and was published here at the request of the SA for information purposes. As the press release is represented here as it appeared on the SA's website or other channels of communication, the news item is only available in English or in the Member State's official language with a short introduction in English. Any questions regarding this press release should be directed to the supervisory authority concerned.