Generel vejledning

Vi giver generel vejledning for at fremme en fælles forståelse af de europæiske databeskyttelseslove, både i Den Europæiske Union og i hele verden.

Vi præciserer databeskyttelsesbestemmelser, rådgiver Europa-Kommissionen og giver offentligheden og interessenter vores fortolkning af deres rettigheder og pligter.

Vi kan udstede retningslinjer, henstillinger og bedste praksis vedrørende den generelle forordning om databeskyttelse og retshåndhævelsesdirektivet samt andre dokumenter.