Obecné pokyny

Vydáváme obecné pokyny na podporu společného chápání evropských právních předpisů v oblasti ochrany údajů, a to jak v Evropské unii, tak i ve světě.

Objasňujeme ustanovení o ochraně údajů, radíme Evropské komisi a poskytujeme široké veřejnosti a zúčastněným stranám výklad jejich práv a povinností.

Můžeme vydávat pokyny, doporučení a osvědčené postupy týkající se obecného nařízení o ochraně osobních údajů a směrnice o prosazování práva, jakož i jiných dokumentů.