Spójne ustalenia

Korzystamy z mechanizmu spójności, aby promować spójne stosowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przez europejskie organy nadzorcze:

  • Opinie
    Możemy wydawać opinie na dowolne tematy związane z powszechnym stosowaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub dotyczące każdej sprawy wywołującej skutki w co najmniej dwóch państwach członkowskich.

Wydajemy ponadto opinie dotyczące niektórych decyzji podjętych przez europejskie organy nadzorcze, które mają transgraniczne skutki. Przed przyjęciem decyzji, organy muszą przedstawiać nam ich projekty; następnie wydajemy opinię w ich sprawie.

Jeżeli organy nie przestrzegają opinii wydanej przez Europejską Radę Ochrony Danych, możemy przyjąć wiążącą decyzję.

 

  • Wiążące decyzje
    Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ustanawia system rozstrzygania sporów, pozwalający nam na podejmowanie wiążących decyzji, jeżeli poszczególne organy nadzorcze mają różne opinie lub organ krajowy nie zastosował się do opinii Europejskiej Rady Ochrony Danych w sprawie projektu decyzji, której dotyczyły konsultacje. Krajowe organy nadzorcze powinny przestrzegać podjętych przez nas wiążących decyzji podczas podejmowania własnych decyzji.