Išvados dėl nuoseklumo

Siekdami užtikrinti, kad ES priežiūros institucijos nuosekliai taikytų Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, taikome nuoseklumo mechanizmą.

  • Nuomonės
    Galime teikti nuomones bet kokiu Bendrojo duomenų apsaugos reglamento bendro taikymo klausimu arba bet kokiu klausimu, kuris daro poveikį daugiau nei vienoje valstybėje narėje.

Be to, teikiame nuomones apie ES priežiūros institucijų sprendimus, kurie turi tarpvalstybinį poveikį. Prieš priimdamos sprendimus institucijos privalo mums pateikti jų projektus. Gavę projektą pateikiame nuomonę apie jį.

Jei institucijos nepaiso EDAV pateiktos nuomonės, galime priimti privalomą sprendimą.

 

  • Privalomi sprendimai
    Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu sukurta ginčų sprendimo sistema, kuri mums leidžia priimti privalomą sprendimą, kai priežiūros institucijų nuomonės išsiskiria arba kai nacionalinė institucija nesivadovauja EDAV nuomone dėl konsultacijai pateikto sprendimo projekto. Priimdamos savo sprendimus nacionalinės priežiūros institucijos turėtų vadovautis mūsų privalomais sprendimais.