Autorská práva

Obsah těchto webových stránek zahrnuje textové údaje a multimediální položky, například texty, výkresy, grafiku, loga, ikony, obrázky, audio a video materiály, fotografie, programy a popsanou technologii, které jsou chráněny ustanoveními vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů týkajících se duševního vlastnictví.

Tyto textové údaje a multimediální položky jsou výhradním vlastnictvím Evropského sboru pro ochranu osobních údajů a/nebo jejich autorů a příjemců. Držitelé práv duševního vlastnictví se vzdávají práva na uvedení svého jména nebo jiných údajů na položkách, které poskytují pro tyto webové stránky.

V souladu s příslušnými právními předpisy je uživatel povinen dodržovat práva duševního vlastnictví, jejichž držiteli jsou Evropský sbor pro ochranu osobních údajů a třetí strany, aniž by byly dotčeny práva a výjimky stanovené jakýmikoli závaznými předpisy.

Další využití jakýchkoli údajů z těchto webových stránek ke komerčním nebo nekomerčním účelům je povoleno za následujících podmínek:

  • uživatel je povinen uvést zdroj dokumentu,
  • původní smysl nebo sdělení dokumentů by neměly být zkresleny,
  • Evropský sbor pro ochranu osobních údajů nemůže nést odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z dalšího použití uvedených údajů.

Dalším použitím se rozumí: „reprodukce textových údajů a multimediálních položek, které jsou vlastnictvím Evropského sboru pro ochranu osobních údajů nebo třetích stran a k jejichž užívání drží práva Evropský sbor pro ochranu osobních údajů“.

Uživatel se zavazuje nevymazat ani nepozměnit uvedení autora nebo zdroje a nesnažit se obejít technická opatření zavedená na ochranu dokumentů a multimediálních položek, jako jsou omezení tisku nebo stahování a viditelné nebo neviditelné označování. Jakékoli porušení těchto pravidel může vést k občanskoprávnímu a trestnímu řízení.

V případě pochybností týkajících se totožnosti držitelů práv nebo podmínek používání konkrétní položky lze zaslat žádost o informace správci webových stránek.

Ani při rozsáhlém průzkumu nemusí být Evropský sbor pro ochranu osobních údajů schopen určit totožnost některých autorů nebo držitelů práv k dokumentům uvedeným na jeho webových stránkách. Jestliže jste takovým držitelem práv nebo jste zjistili totožnost takového držitele práv nebo jestliže na naší straně došlo k chybě, velmi oceníme, pokud se obrátíte na správce těchto webových stránek.