Career opportunities

Kdo smo?

Sekretariat zagotavlja Evropskemu odboru za varstvo podatkov analitično, upravno in logistično podporo, vključno s sporočanjem, pripravo dokumentov in organizacijo sestankov.

Kaj ponujamo?

Ponujamo prijazno delovno okolje z malo birokracije in veliko samostojnega dela, ki je zelo raznoliko.

Izvajamo ambiciozno strategijo enakih možnosti, ki vam bo pomagala pri izpolnjevanju vaših potencialov.

Naša ambiciozna politika usposabljanja in izpopolnjevanja bo podprla razvoj ciljev na vaši poklicni poti in izboljšala vaše osebne spretnosti.

ENVP zaposluje osebje sekretariata. Kot zaposleni v instituciji EU boste lahko izkoristili vse priložnosti v zvezi s poklicno potjo, zaposlitvijo, napredovanjem, plačilom in ugodnostmi, določenimi v Kadrovskih predpisih.

Kako zaposlujemo

The EDPS provides support and organises selections for the EDPB secretariat. If you are interested in working for the EDPB, please check the EDPS site for vacancies:  https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en

Vse zaposlitve se izvajajo preko posebnih obvestil o prostih delovnih mestih za naslednje vloge:

Uradniki

Če se prosto delovno mesto ne zapolni znotraj organizacije, objavimo obvestilo o prostem delovnem mestu na medinstitucionalni strani z obvestili o prostih delovnih mestih, ki je dostopna prek intraneta vseh evropskih institucij.

Prosto delovno mesto je odprto za uradnike iz vseh evropskih institucij. Če kandidati izpolnjujejo vsa zahtevana merila, se opravi medinstitucionalni prenos.

Ker osebje sekretariata sodi v sklop istih Kadrovskih predpisov in koristi isto politiko mobilnosti kot osebje večjih institucij EU, lahko prenesete svoj naziv, plačilni razred, delovno dobo in vse ostale elemente poklicne poti brez prekinitve: če boste delali za nas, ne boste izgubili nobene pravice.

Pogodbeni uslužbenci

Občasno zaposlujemo specialiste za varstvo podatkov in drugo administrativno osebje na podlagi pogodb o zaposlitvi za določen čas („pogodbeni uslužbenci“).

Zaposlujemo pogodbene uslužbence, ki jih izberemo iz nabora kandidatov (ki se vodi v zbirki podatkov) po izbirnem postopku, poznanem kot CAST, ki ga organizira Evropski urad za izbor osebja.

Kljub temu pa bomo pri nekaterih specialistih za varstvo podatkov, strokovnjakih z drugih področij ali upravnih položajev upoštevali vloge, vložene na lastno pobudo.

Če želite več informacij ali bi želeli vložiti vlogo na lastno pobudo, pišite na naslov recruitment@edps.europa.eu. Če želite vložiti vlogo, navedite, da se prijavljate na delovno mesto v sekretariatu Evropskega odbora za varstvo podatkov.

Nacionalni strokovnjaki

Napoteni nacionalni strokovnjaki so včasih napoteni za določen čas v sekretariat iz osebja nacionalnih organov javnega sektorja v državah članicah EU.

Napoteni nacionalni strokovnjaki pridobijo na ravni EU dragocene izkušnje ter nam omogočijo, da izkoristimo njihovo poklicno znanje in izkušnje.

V primeru prostega delovnega mesta napotenega nacionalnega strokovnjaka nacionalnim organom za varstvo podatkov pošljemo vabilo k oddaji prijave.

Prav tako vabimo nacionalna stalna predstavništva pri EU, da nam pomagajo pri iskanju primernih kandidatov.

Kandidati se za ta program NE morejo neposredno prijaviti ampak morajo to storiti prek svojega delodajalca, ki jim med napotitvijo še naprej plačuje plačo.

Če želite več informacij, pišite na naslov sne@edps.europa.eu.

Osebje odbora

Po potrebi občasno zaposlimo osebje za krajše obdobje največ šestih mesecev. To naredimo prek agencij za najem začasne delovne sile.

Pripravništvo

Izvajamo petmesečni program pripravništva, med katerim nedavnim univerzitetnim diplomantom ponudimo možnost, da uporabijo znanje, ki so ga pridobili med študijem, in pridobijo praktične izkušnje pri naših vsakodnevnih dejavnostih.

Program poteka dvakrat letno in se začne oktobra in marca ter običajno vključuje dva pripravnika hkrati.

Pod posebnimi in omejenimi pogoji sprejmemo tudi univerzitetne študente in doktorske študente na kratkotrajno neplačano pripravništvo.

How to apply?
Apply via the VBB website https://ec.europa.eu/stages/how-to-apply/who-can-apply_en
During your application process you will be able to indicate your 1st choice of place of employment. As the VBB is a European Commission tool, please make sure that you indicate the EDPS as 1st choice and please precise within your application that you have a preference to work for the EDPB Secretariat.

Če želite več informacij, pišite na naslov stage@edps.europa.eu.